Oriol Romeu

League: ESP1, ENG1 Club: Girona, Southampton